Haugen bru, Aurland

Peab Anlegg har bygget Haugen bru for Aurland kommune.

Haugen bru er bygget med landkar bak steinplastret elveløp.

Broen har fritt spenn mellom landkar, uten fundamentering i elveløpet. Lysåpningen mellom landkarene er ca. 29 meter. Landkarene er utført med plass-støpt betong.

Broen er bygget opp med prefabrikkerte bærebjelker og plass-støpt brodekke, men asfalt som slitelag. Rekkverket på broen er i stål. Fri bredde mellom rekkverkene er 5 meter.
Sidene på fundamentene er plastret med stein, ca. 30 m2.

Beskrivelse
Ny bru
Byggetid
2017
Kontraktssum
ca 6 MNOK
Kunde
Aurland kommune