Høydebasseng, Elverum

Peab Anlegg har bygget høydebassengene Kulbulia, Kirkeby og Uthuslia på Hernes i Elverum.

Prosjektarbeidet har bestått av graving, fundamentering og bygging av tre like høydebasseng med vannvolum på 224 m3. Inkludert i arbeidet er tre frittstående ventilhus med kjeller.

Det er lagt innvendig rørsystem i ventilkjeller og basseng, elektro og PLS-styring. VA-grøfter fra eksisterende kummer til ventilhus på ca. 40 meter totalt.

Et av bassengene og ventilhusene er levert med torvtak (Kulbulia).

Beskrivelse
Tre høydebasseng og ventilhus
Byggetid
Jun 2012 - nov 2012
Kontraktssum
7,5 MNOK eks mva
Kunde
Elverum kommune