Jernbane, Rombak

I løpet av 13 uker sommeren 2015 har Peab bygget mer enn tre kilometer ny jernbane ved Rombak stasjon på Ofotbanen

Rombak stasjon og kryssingsspor er forlenget for å utvide kapasiteten på jernbanen mellom Narvik og riksgrensen. Det er bygget trespors stasjon med effektiv kryssingssporslengde på 1067 meter. Det er bygget nytt signalanlegg inkludert kabelanlegg, ny kraftforsyning på 50 Hz, nytt KL-anlegg. Det er også etablert undergang for turgåere og driftsvei langs hele spor-traséen.

Det nye kryssingssporet ble satt i drift 26. august kl. 03:00.

Den offisielle åpningen av Rombak kryssingsspor er i siste halvdel av september 2015. Det meste av prosjektarbeidet skal gjennomføres på 13 uker.

Har flyttet 100 000 m3 fjell

Siden juni 2014 har Peab Anlegg arbeidet på Rombak stasjon med forberedende arbeider til jernbaneutvidelsen. Jobben har bestått i store masseforflytninger av jord og fjell. Totalt er rundt 100 000 m3 fjell flyttet.

Peab Anlegg har hatt med underentreprenørene Nettpartner, Leonhard Weiss, Vestfold fjellborring, Nordnes og en rekke andre entreprenører på prosjektet.

Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Peabs svenske og norske anleggsvirksomhet.

Beskrivelse
3 km jernbanespor
Byggetid
Sommer 2015
Kontraktssum
114 MNOK eks mva
Kunde
Jernbaneverket