Jernbanestasjon, Furumo

Peab bygger ny jernbanestasjon på Furumo på Harestua i Hadeland.

Den nye stasjonen ligger på Gjøvikbanen. Oppdraget består i å få på plass to nye kulverter og modernisere omgivelsene.

Det blir ny holdeplass på 220 meter, leskur og 100 parkeringsplasser på den nye stasjonen.

Stasjonen skal også tilpasses et nytt boligfelt på Harestua. Denne stasjonen vil senere bli hovedstasjonen i området.

Beskrivelse
Ombygging Furumo tostasjon
Byggetid
2012-2013
Kontraktssum
57,9 MNOK eks mva
Kunde
Jernbaneverket