Jernbanestasjon, Heggedal

Peab har fornyet Heggedal jernbanestasjon med sideplattformer og underbygging for sporene.

På Heggedal startet Peab med å rive plattformene, sporene og fjerne underbygningen. Siden er det bygget to nye sideplattformer og etablert underbygning for sporene.

Kontrakten inkluderer alle fag som grunnarbeider, jernbanetekniske fag, konstruksjoner og fagarbeider.

Beskrivelse
Fornying av jernbanestasjoner
Byggetid
2012
Kontraktssum
124 MNOK (inkl Spikkestad stasjon)
Kunde
Jernbaneverket