Jernbanestasjon, Spikkestad

Peab har fornyet Spikkestad jernbanestasjon.

Peab har bygget nye plattformer og etablert ny underbygning på Spikkestad. Det er bygget to nye plattformer med en lengde på 250 meter. Plattform til spor 1 vil være endestasjonens hovedplattform og plattform til spor 2 skal kun benyttes i avvikssituasjoner.

Spikkestad stasjon deler i dag Spikkestad i to, og det er ingen direkte forbindelse mellom sørsiden og nordsiden av stasjonen. For å bidra til tettstedets sentrumsutvikling er stasjonsområdet flyttet ca. 100 østover.

På grunn av dårlige grunnforhold er det bygget en 150 meter lang støttemur og en 18 000 m³ stor motfylling for å sikre stabiliteten til sporet.

Kontrakten inkluderer alle fag som grunnarbeider, jernbanetekniske fag, konstruksjoner og fagarbeider.

Beskrivelse
Fornying av jernbanestasjoner
Byggetid
2012
Kontraktssum
124 MNOK (inkl. Heggedal stasjon)
Kunde
Jernbaneverket