Kvanndal trafostasjon

Peab Anlegg har utført grunnarbeidet ved Kvanndal stasjon i Nord-Norge.

Statnett har fått konsesjon fra NVE på å bygge og drifte en 150 km lang ny 420 kV-ledning fra Ofoten til Balsfjord. Prosjektet er kostnadsestimert til 3,2 - 3,7 milliarder kroner. Peab er første entreprenør som utfører arbeider på Statnetts milliardutbygging i Nord-Norge.

Kvanndal stasjon er et lite hjerte i linjestrekket for Nord-Norge, og fordeler strøm både nordover, vestover og sørover.

Peab skal tilvirke et nytt massedeponi på 16 000 kvm, en 16 000 kvm stor tomt for apparatpark og 3000 kvm for nytt kontrollhus.

Grunnarbeidene ved Kvanndal stasjon er omfattende, så entreprisen er todelt, kontra ved stasjonene i Ofoten, Bardufoss og Balsfjord.

Peabs oppdrag Kvanndal stasjon

  • Grunnarbeider for kontrollhus og apparatanlegg
  • Grensesnittkontroll innenfor grunnarbeider
  • Midlertidige anleggsfasiliteter
  • Sprengning 50.000m3
  • Permanente gjerder for fallsikring
  • Interne anleggsveier på stasjon
  • Grunnarbeider for interne veier og tilkomst
  • Grøfte- og VA-arbeider
  • Mengde graving: 35.000m3
  • Mengde knusing: 40.000m3
Beskrivelse
Grunnarbeider
Byggetid
2014
Kontraktssum
25 MNOK eks mva
Kunde
Statnett