Lundbrua, Ålen

Peab har bygget den nye Lundbrua på fv. 30 i Ålen.

Lundbrua går over elva Gaula i Ålen sentrum i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Den gamle brua som står der i dag hadde en oppstuvende effekt da det var flom i elva Gaula i august 2011 og Ålen sentrum ble hardt rammet. Nå blir den erstattet med en ny betongbru som blir dimensjonert for 200-årsflom.

Den nye brua blir 12 meter bred og 29 meter lang. Det blir et kjørefelt i hver retning og et gang- og sykkelfelt.

Brua fundamenteres direkte mot berget, med landkar på hver side. Det kommer til å gå med 440 kubikk betong og 90 tonn armering til byggingen av betongbrua.

Nye Lundbrua skal etter planen stå ferdig til å settes på trafikk i juni 2016.

Beskrivelse
Betongbru
Byggetid
2016
Kontraktssum
12 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen