Lysaker stasjon

Peab har i oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging bygget ut Lysaker Stasjon. Entreprisen har omfattet alle grunnarbeider ved utvidelsen av stasjonsområdet fra to til fire spor.

Dette har inkludert ny bru over Lysakerelva parallelt med den gamle steinhvelvbrua fra 1913. Videre en utvidelse av Lysakerlokket over E18, samt ombygging av bussterminalen og andre tilstøtende arealer. Det er blitt et bredt gjennomgående gangareal under sporene, med atkomst til plattformene via trapper, ramper, heis og rulletrapper. Videre er det utført bygningstekniske arbeider bl.a. tekniske rom, billettsentral og næringslokaler.

Tirsdag 1.september 2009 åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger den nye Lysaker stasjon. Stasjonen er nå ferdig bygget om til et moderne samferdselsknutepunkt.

Peabs prosjekt har hovedsaklig bestått av betong, grunnarbeider og støttekonstruksjoner, samt bygging av perronger og tak. Seks jernbanebroer hvorav en på over 100 m og de fem andre på mellom 50 og 60 m. Videre har prosjektet involvert omfattende graving, sprengning, spunting, peling, masseforflytning, stål-, tømmer- og glassarbeider, for å nevne noe.

Beskrivelse
To nye spor og ny kollektivterminal
Byggetid
2006-2009
Kontraktssum
550 MNOK eks mva
Kunde
Jernbaneverket Utbygging