Miljøgate Sokna

Peab Anlegg har oppgradert Sokna sentrum i Buskerud på oppdrag fra Statens vegvesen.

Oppdraget: bygge ny miljøgate gjennom Sokna sentrum, samt ny bru over jernbanen på samme sted. Planting av trær, etablering av natursteinsmurer, ny gatebelysning, re-asfaltering, omfattende VA-anlegg og kabelomlegginger.

Beskrivelse
Oppgradering av sentrum
Byggetid
2013 - sommer 2014
Kontraktssum
49,5 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen