Mortensnes del 1, Tromsø

Peab anlegg har utført utskrifting av VA-anlegg, og utbygging av vei og fortau.

VA-anlegg
Entreprisen omfattet sanering av VA ledninger, ny legging av VA ledninger og åpen grøft, og asbestsanering av vannrør. Kryssing av Tverrforbindelsen med VA og
OPI kanal på 22 rør 2x11, og ny OPI Kanal ca 900 meter (2x2).

Veiarbeid
Bygging, justering og utvidelse av vei og fortau. Reetablering og asfaltering av sideveier og tilførselsveier, samt breddeutvidelse og ombygging av kryss i Tverrforbindelsen. Videre nye veglys, ca 79 stolper, og 3500 meter med kabelgrøfter.

Beskrivelse
Utskiftning VA-anlegg, breddeutvidelse av veier
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
50 MNOK
Kunde
Tromsø kommune