E6, Oppdal

Første entreprise i veiprosjektet E6 Oppdal for Statens vegvesen region Midt.

Entreprisen omfattet

  • Bygging av Tranevegen kulvert
  • Bygging av nye Kåsa bru, og riving av eksisterende Kåsa bru
  • Bygging av ny plasstøpt betongbru over Ålma elv
  • Ombygging av Kåsenvegen mellom E6 og industriområdet øst for jernbanen
  • Bygging av ny gang- og sykkelvei under nye Ålmbrua
Beskrivelse
Bruer og vei
Byggetid
2013-2014
Kontraktssum
47 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen Region Midt