Nye Narvik Torv

Peab Anlegg har spuntet og pelet for et nybygg og lag nytt vann og overvannssystem i grunnen på oppdrag fra Peab Bjørn Bygg.

Ny vei nedenfor bygg med kulvert, utenomhusarealer med lekeplass, parkmøbler, beplantning og belegningsstein, flytt av kunstverk, reetablering av arealer, tilknytning til eksisterende parkhallstak og delvis riving av gammelt tak. Arbeider sentralt i Narvik.

Beskrivelse
Spunt og peling nybygg
Byggetid
2014-2016
Kontraktssum
25 MNOK eks mva
Kunde
Peab Bjørn Bygg