Oppedal ferjekai, E39 Gulen

Peab har bygget ny hovedferjekai og forlenget og omarbeidet eksisterende oppstillingsplass.

Oppdraget omfatter også ombygging/tilpasning av eksisterende kaiområde til nytt kaiområde, samt ombygging/opparbeiding av parkeringsområde og gang- og fortausarealer. I tillegg er det bygget nytt aggregathus og skjermvegg.

Ferjesambandet E39 Oppedal – Lavik er et viktig ferjesamband på E39 gjennom Sogn og Fjordane. Oppedal ferjekai ligger på sørsiden av Sognefjorden i Gulen kommune.

Beskrivelse
Ny ferjekai og oppstillingsplass
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
43 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen