Plattformarbeider, Gardermoen

Peabs oppdrag har vært å forlenge taket på søndre plattform og etablere fordrøyningsbasseng under plattform 1 og 3 på Oslo Lufthavn.

Prosjektet har omfattet alle arbeider knyttet til nytt tak på søndre del av plattform 1, samt omlegging og utskifting av anlegg for takvann fra jernbanestasjonen.

Arbeidene har i hovedtrekk bestått av

 • Nytt tak på søndre del av plattform 1
 • Utskifting av eksisterende taksluk
 • Etablere nye samleledninger og nedføringer for takvannet – UV-system
 • Etablering av fordrøyningsanlegg under eksisterende plattform 1 og 3, med anvendelse av overvannskassetter, og med tilhørende kummer og røranlegg.
 • Etablere varmekabler/varmematter i/rundt alle taksluk og nedløp med tilhørende styringssystem for varmekabler.
 • Riving og støp av dekke på plattform 1 og 3.
 • Riving og reetablering av lysmaster og reklameskilt på plattform 3.
 • Gatevarme for søndre del av plattform 1 med tilhørende kummer.
 • Kryssing av spor 1 for tilførsel gatevarme.
 • Utskifting av plattformelementer plattform 1
 • Nytt belegg på plattform 1 og 3

Arbeidet er utført samtidig som stasjonen har vært i drift. Dette har stilt store krav til gjennomføringen. Det har vært perioder med døgndrift for å utnytte de togfrie periodene.

Beskrivelse
Plattformarbeider
Byggetid
2015
Kontraktssum
45 MNOK eks mva
Kunde
Jernbaneverket

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).