Plattformarbeider, Gardermoen

Peabs oppdrag har vært å forlenge taket på søndre plattform og etablere fordrøyningsbasseng under plattform 1 og 3 på Oslo Lufthavn.

Prosjektet har omfattet alle arbeider knyttet til nytt tak på søndre del av plattform 1, samt omlegging og utskifting av anlegg for takvann fra jernbanestasjonen.

Arbeidene har i hovedtrekk bestått av

 • Nytt tak på søndre del av plattform 1
 • Utskifting av eksisterende taksluk
 • Etablere nye samleledninger og nedføringer for takvannet – UV-system
 • Etablering av fordrøyningsanlegg under eksisterende plattform 1 og 3, med anvendelse av overvannskassetter, og med tilhørende kummer og røranlegg.
 • Etablere varmekabler/varmematter i/rundt alle taksluk og nedløp med tilhørende styringssystem for varmekabler.
 • Riving og støp av dekke på plattform 1 og 3.
 • Riving og reetablering av lysmaster og reklameskilt på plattform 3.
 • Gatevarme for søndre del av plattform 1 med tilhørende kummer.
 • Kryssing av spor 1 for tilførsel gatevarme.
 • Utskifting av plattformelementer plattform 1
 • Nytt belegg på plattform 1 og 3

Arbeidet er utført samtidig som stasjonen har vært i drift. Dette har stilt store krav til gjennomføringen. Det har vært perioder med døgndrift for å utnytte de togfrie periodene.

Beskrivelse
Plattformarbeider
Byggetid
2015
Kontraktssum
45 MNOK eks mva
Kunde
Jernbaneverket