Plattformforlengelser Kongsvingerbanen

Plattformforlengelser på Nerdrum, Fetsund og Årnes stasjon på Kongsvingerbanen.

Nerdrum stasjon
Forlenget dagens tre plattform 118m, belysning-, høyttaler- og jordingsanlegg, adkomst plattform, autovern.

Fetsund stasjon
Erstattet dagens tre plattform med ny fyllingsplattform (59m), forlenget plattform med ny treplattform, samme type som for Nerdrum. Satt på nye toppelement på ny del og gammel del. Ny plattformlengde: 220m.

Rekkverk, belysning, høyttalere, føringsveier, jordingsanlegg, etablert 1 stk. kl.- mast og revet åk. Revet buttspor og reetablert dette. Signalmast med føringsveier.

Årnes stasjon
Forlenget dagens fyllingsplattform med 78 meter, føringsveier, belysning, høyttalere, gartnerarbeid, rekkverk, tørrmur, signalmast med føringsveier.

Beskrivelse
Plattformforlengelse tre togstasjoner
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
18,3 MNOK eks mva
Kunde
Jernbaneverket