QB Næringsbygg Tromsø

Et prosjekt i regi av Peab Eiendomsutvikling der Peab Bjørn bygg, Peab Anlegg og Peab Bogstrand skal ha sine kontorlokaler, QB næringsbygg i Tromsø.

Peab Anlegg har utført grunnarbeider for bygg, tilførsel el og fiber, nytt vann og avløp i område, gatelys, fortau, ny veg, opphøyet gangfelt på kommunal veg, ny skilting, parkmøbler.

Beskrivelse
Grunnarbeider inkl. VA og utomhus
Byggetid
2015-2017
Kontraktssum
Ca. 19 MNOK eks mva
Kunde
Polarkanten AS