Rehab kai, Haakonsvern

På oppdrag fra Forsvarsbygg skal Peab Anlegg rehabilitere den gamle utrustningskaien på Haakonsvern i Bergen.

Utrustningskaien ved Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) skal fornyes, slik at kaien tilpasses Sjøforsvarets nye fartøystruktur. Kaien er bygget i 1960, har en kaifrontlengde på 190 meter, er mellom 10 og 12 meter bred og er bygget som en åpen bjelkedekkekai av betong.

Peabs oppdrag omfatter betongrehabilitering og forsterkning av eksisterende kai. Prosjektet omfatter også sjøarbeider, blant annet med utdypning og mudring av havnebasseng.

I tillegg omfatter kontrakten heving av en lekter, etablering av nødvendige sikringstiltak på kaien og oppføring av to nye kaihus.

Hoveddelen av jobben er betongrehabilitering, med mye vannmeisling og katodisk beskyttelse. Peabs egne betongarbeidere skal utføre dette arbeidet, og det er beregnet rundt 8000 timeverk på denne delen av jobben. Det er også med betonglærlinger i prosjektet.

Elektroarbeider er en stor del av oppdraget. Eksisterende omformerstasjon skal rehabiliteres og oppgraderes, med nytt omformeranlegg for landstrøm og etablering av teknisk infrastruktur til kaien.

Byggearbeidene starter opp i slutten av 2020 og etter planen skal kaien kunne tas i bruk fra midten av 2022.

Beskrivelse
Rehabilitering av kai
Byggetid
2020-2022
Kontraktssum
120 MNOK eks. mva.
Kunde
Forsvarsbygg