Reinsvoll stasjon, Reinsvoll

Peab Anlegg skal oppgradere Reinsvoll stasjon med på Gjøvikbanen. Byggherre er Bane NOR og kontrakten har en verdi på 97 millioner kroner eks. mva.

Reinsvoll stasjon får universell utforming og arbeidet er viktig for at det i fremtiden skal kunne gå ett tog i timen på Gjøvikbanen.

Jernbaneprosjekter er et satsingsområde i Peab Anlegg. En stor del av jobben skal utføres med jernbanespor i drift, og det medfører ekstra ressurser tidlig og detaljert planlegging med tanke på arbeidsoperasjoner og HMS.

Hard konkurranse

Arbeidet som skal gjøres på og rundt Reinsvoll stasjon det neste halvannet året, er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik.

Bane NOR sin prosjektleder på Reinsvoll stasjon, Hilde Gjellum, forteller at det var mange tilbydere og hard konkurranse om kontrakten.

Peab Anlegg skåret solid på alle kriterier, som blant annet bemanning, prosjektledelse og selvsagt kostnad.

Kryssingsspor, plattform og ny gangbro

Reinsvoll stasjon blir en ny og moderne stasjon for framtiden. Peabs oppdrag omfatter å bygge et nesten 600 meter langt kryssingsspor, som gjør det mulig for to tog med doble togsett å passere hverandre på stasjonen.

Den eksisterende plattformen skal oppgraderes, og det bygges en ny plattform på vestsiden av eksisterende spor. For å kunne bevege seg trygt mellom plattformene blir det bygget en helt ny gangbru over sporet, med trapper og heis. Gangbrua skal bygges i limtre, stål og glass. Hele stasjonen blir universelt utformet og lett fremkommelig både for de som sitter i rullestol, har med seg vogn eller er blinde.

Hele prosjektet skal være ferdig i løpet av mars 2022.

Fakta oppgradering Reinsvoll stasjon

 • Byggherre: Bane NOR
 • Utførelsesentreprenør: Peab Anlegg
 • Kontraktssum: 97 MNOK eks. mva.
 • Oppstart: Mars 2021
 • Ferdigstillelse: Mars 2022

Peabs oppdrag

 • Bygge kryssingsspor for 220 meter lange tog​ (doble togsett)
 • Oppgradere eksisterende plattform
 • Bygge ny plattform på vestsiden av eksisterende spor
 • Bygge gangbru over sporet med universell utforming, trapper og heis
 • Bygge nytt teknisk hus
 • Gjøre stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS
 • Oppgradere kontaktledningsanlegget​
 • Teleinstallasjoner ved stasjonsbygning kobles til det nye tekniske huset
Beskrivelse
Kryssingsspor, plattform og ny gangbro
Byggetid
2021-2022
Kontraktssum
97 MNOK eks. mva
Kunde
Bane NOR

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).