Romsås t-banestasjon

Peab Anlegg har renovert Romsås stasjon på Grorudbanen for Sporveien Oslo.

Romsås stasjon ble renovert både bygningsmessig og teknisk. Total byggetid var på fem måneder. T-banestasjonen ble holdet stengt i to måneder sommeren 2013.

Peabs oppdrag gikk ut på å rehabilitere og oppgradere Romsås t-banestasjon, slik at den ble mer moderne og tilfredsstilte krav til sikkerhet, belysning og standard.

Siden stasjonen er fredet, var det spesielle utfordringer. Det gjaldt spesielt det detaljerte betongarbeidet og den 70-tallstypiske t-banestilen som Byantikvaren ønsket å beholde i opprinnelig stil.

Det gamle lysopphengssystemet ble bevart, og det ble lakkert, utbedret og hengt opp igjen. Det ble også gjort tilpasninger i forhold til handikappede, gulvet ble utbedret, hele stasjonsområdet ble grundig rengjort og rømningsveier ble betydelig pusset opp.

Beskrivelse
Oppgradering t-banestasjon
Byggetid
2013
Kontraktssum
17,5 MNOK eks mva
Kunde
Sporveien Oslo