Seilingsmerker Finnsnesrenna, Lenvik

Peab Anlegg har bygget betongfundamenter for nye seilingsmerker for Kystverket Nordland.

Det er bygget betongfundamenter for ti nye seilingsmerker i Finnsnesrenna, mellom Finnsnes og Senja.

Seilingsmerkene er bygget ved at stål peler er pelet til fjell og avstivet i toppen. Deretter er de utstøpt, og til slutt er det støpt et fundament på toppen. På fundamentet er det montert et glassfiberrør som er utstøpt, hvor fyrlykten til slutt blir montert øverst.

Hovedmengder

  • Stålrørspeler 27 stk. / 350 m
  • Spennkabler 816 m
  • Betong 1200 m³
  • Forskaling 300 m²
  • Armering 170 tonn
Beskrivelse
Betongfundamenter for seilingsmerker
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
16 MNOK
Kunde
Kystverket Nordland