Seilingsmerker, Oslofjorden

Peab Anlegg har bygget betongfundamenter for 18 nye seilingsmerker i Oslofjorden mellom Drøbak og Oslo.

Bunnen er rensket og 18 merker er grov sprengt i tidligere enterprise. Det ble fjerning av løs masser og klargjort til forskalling.

Til forskaling og støp av fundamenter på bunn har det medgått ca 25 tonn armering og 600 m3 betong.

Det er støpt betongsøyler på land til 18 stk moduler på høyde fra 16 til 5 meter og med vekt fra 160 til 22 tonn. Det er benyttet 150 tonn armering og 700 m3 betong. Søyler fra 2 til 1,2 meter i diameter.

Montasje av betongsøyler med kranskip. Det er lastet og utkjørt fra Slemmestad og utsatt fra Oslo havn til Drøbak.

Boring, gysing og oppspenning av fundamenter på sjøen. Fire stag fra topp søyle, og det er boret ned i havbunnen. De er festet 10 meter ned i fast grunn, spent og gyset
fast.

Galleri og nye fyrlykter montert på alle nye seilingsmerker.

Det er også  fjernet fire gamle fyrlykter, og det er utført med wiresaging.

Beskrivelse
Bygget 18 seilingsmerker
Byggetid
2016-2017
Kontraktssum
29 MNOK
Kunde
Kystverket