Sentrumsgate Skårersletta, Lørenskog

Lørenskog kommune har inngått kontrakt med Peab Anlegg som totalentreprenør for en ny og moderne sentrumsgate på Skårersletta i Lørenskog. Kontrakten har en verdi på 428,5 MNOK eks. mva.

Lørenskogs nye sentrumsgate får brede fortau på begge sider av gaten. I kryssene blir det lagt til rette for gode og sikre kryssingsforhold for myke trafikanter. På hver side av kjørefeltet blir det sykkelbaner som er opphøyet og atskilt fra kjørebanen med kantstein. Trær på begge sider av Skårersletta skal gi gaten et grønt preg, samtidig som de bidrar til å separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken.

Prosjektet startet med en samspillsfase høsten 2019, hvor partene samarbeidet om prosjektering, kontraktsomfang og kontraktssum. Saken er behandlet flere ganger i kommunestyret, og etter sommerferien har partene gjennomført de siste forhandlingene. Torsdag 24. september ble totalentreprisekontrakten signert, og det er endelig klart for byggestart.

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper. Første etappe starter i januar 2021 og pågår frem til våren/sommeren 2023. Gaten blir påkostet med sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær.

Prosjektet er komplekst og teknisk tungt, med blant annet fjernvarmesentral, gatevarme, avfallssug, VA og overvannsløsninger, spunt og elektroarbeider. Av hensyn til sikkerheten til myke trafikanter og for å få en mer rasjonell anleggsgjennomføring blir Skårersletta stengt for gjennomgangstrafikk fra rundkjøringen ved Triaden og fram til krysset ved Løkenåsveien i anleggsperioden. 

Det blir lagt til rette for at fotgjengere og syklister skal kunne komme seg trygt frem i hele perioden. Det blir også kjøreadkomst til alle eiendommene som i dag har adkomst fra Skårersletta i hele anleggsperioden. Dette medfører en kompleks trafikkhåndtering og betydelige sikkerhetstiltak.

Om nye Skårersletta

 • Skårersletta blir 24 meter bred.
 • Fem meter brede fortau på hver side, med gatevarme.
 • Fotgjengerfelt ved alle kryss.
 • Opphøyd sykkelsti på hver side av kjørefeltet.
 • Sykkelstien blir minimum 2,1 meter bred, får gatevarme, markeres med rød asfalt og blir adskilt fra kjørebanen med 10 cm kantstein.
 • To kjørefelt med busstopp i kjørebanen, 30 km/h.
 • Beplantning og trær i bed mellom sykkelsti og fortau vil gi gaten et grønt preg, separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken og ta unna regnvann.
 • I gaten legges det nye vann- og avløpsledninger samt hovedledning for avfallshåndtering.

Om byggeprosjektet

 • Byggherre: Lørenskog kommune
 • Totalentreprenør: Peab Anlegg
 • Byggestart: Januar 2021
 • Ferdigstillelse: Sommer 2023
 • Kontraktssum: ca. 428,5 MNOK eks. mva.
 • Rådgiver: Cowi
 • Illustrasjon laget av: Norconsult/Baezeni

Tidsplan

 • September 2018 – Beslutning om kontraktstrategi, etappeinndeling og styringsramme (BP2A)
 • Juni 2019 – Kontraktinngåelse med Peab Anlegg AS som samspillentreprenør. Samspillsfasen startet.
 • Juni 2020 – Kommunestyret behandler sak om gjennomføring av prosjektet Skårersletta (BP2B)
 • Januar 2021 – Byggestart
 • Vår/sommer 2023 – Ferdigstillelse
Beskrivelse
Ny sentrumsgate
Byggetid
2020-2023
Kontraktssum
428,5 MNOK eks. mva
Kunde
Lørenskog kommune
Arkitekt
Norconsult/Baezeni
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.