Skir bolig, Tromsø

Peab Anlegg har utført grunnarbeid for boligprosjektet Skir bolig ved strandkanten i Tromsø for Strandvegen Utvikling.

Grunnarbeid
Peab Anlegg har vært anleggsentreprenør og totalentreprenør er Peab Bjørn Bygg. Byggherre er Strandvegen Utvikling, som er heleid av Peab Eiendomsutvikling Nord.

Peab Anlegg har gjennomført utfylling av tomteområdet i sjø, et arbeid som startet opp i juli 2018, og ble ferdigstilt i november. I desember startet arbeidene med peling.

Peab Anlegg har også signert kontrakt på grunn- og utomhusarbeider.

Mengder ved utfylling av tomteområde

Ytre fylling, masser inn sjøveien      

Stålkjernepeler                

Indre fylling - sprengstein              

Indre fylling, masser inn sjøveien   

Plastring-stein masser inn sjøveien  

Opparbeidet areal/avretting

Kult 20 - 120             

23 500 pam3

561 peler à 11 meter

13 400 pam3

22 000 pam3

4 200 m2

9 200 m2

4 600 pam3

Beskrivelse
Sjøfylling for boligprosjekt ved strandkanten
Byggetid
2018
Kontraktssum
44,8 MNOK
Kunde
Strandvegen Utvikling AS