Slomarka, Kongsvinger

Peab Anlegg har utbedret voller og skjæringer ved nye E16 Slomarka i Kongsvinger.

Det er etablert landbruksdrenering, overvannssystemer, diverse utbedringer etter utbygging av E16, samt opparbeidelse av eiendommer som følge av utbyggingen.

 


Hovedmengder

  • Masseflytting 28 000m3.
  • Pussing av voller med 20-120, 12 000m2
  • VA 2800 meter OV-rør og 8stk VA-kummer
  • Landbruksdrenering med kjedegraver 17 000m
  • Biovac anlegg
  • Asfalt 13 tonn
Beskrivelse
Utbedring av voller og skjæringer
Byggetid
2016
Kontraktssum
ca 5 MNOK
Kunde
Statens vegvesen Region Øst