Smestadtunnelen, Oslo

Peab Anlegg har vært totalentreprenør for oppgradering og brannsikring av Smestadtunnelen i Oslo.

Tunnelen har fått nye brannplater i taket, nye vifter, hvite LED-lysene langs veggene som slår seg på hvis noen tar løs brannslokningsutstyret – og grønne som viser hvor døren mellom løpene er, ny nødtelefon midt i tunnelen og nytt veidekke. De ulike tiltakene til sammen gjør at tunnelen har fått et mye høyere sikkerhetsnivå nå enn før.

Prosjektet startet i mai 2015 med bygging av midlertidig busstrase på sidene av tunnelen. Dette for å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken i anleggsperioden. Deretter startet rehabiliteringen av selve tunnelen. I hele byggeperioden ble trafikken i begge retninger sluset gjennom ett av tunnelløpene, mens det andre ble rehabilitert.

Tunnelen åpnet, en uke før planen, 22. mai 2016.

Smestadtunnelen er den første av ti tunneler i Oslo som er renovert og oppgradert etter EUs krav til brannsikkerhet og rømningsveier.

Beskrivelse
Oppgradering og brannsikring av tunnel
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
130 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen