Stålrørskulvert, Gjøviksbanen

På 72 timer har Peab Anlegg heist på plass en stålrørskulvert under jernbanelinja ved Helgeland.

Kontrakten omfatter sanering av to planoverganger, legge inn ferdigbygget stålrørskulvert og bygge to landbruksveier ved riksvei 4 Helgeland på Gjøviksbanen.

Kulverten ble installert i løpet av et jernbanebrudd på totalt 72 timer. Arbeidene bestod i å rive jernbanesporet, installere kulverten og deretter reetablere jernbanesporet.

Landbruksveiene etableres øst og vest for jernbanen. Kontrakten omfatter også vann- og avløpsarbeider.