Sykkelvei, Trondheim

Peab Anlegg skal bygge ny sykkelvei fra Dalenbrua til Lilleby skole for Statens vegvesen. Kontraktssum er 32 MNOK eks. mva.

Statens vegvesen planlegger en sammenhengende sykkelrute langs hovedveinettet i Trondheim. Prosjektet heter Hovedsykkelrute Trondheim, og er en del av Miljøpakken for Trondheim.

Sykkelveiprosjektet er delt inn i fire delstrekninger. Peab Anlegg er tildelt første del av utbyggingen, som går fra Dalenbrua til Lilleby skole, øst for Trondheim sentrum.

Totalt 720 meter høystandard sykkelvei med fortau. Prosjektet omfatter også tilhørende infrastruktur og støyskjerm mot jernbanen. Strekningen skal være ferdig bygget november 2021.

De tre andre delstrekningene er:

  • Gildheim – Leangbrua (planen er oversendt til kommunen til sluttbehandling, kan være ferdig bygget høsten 2022).
  • Leangbrua – Dalenbrua (planlegging pågår, tidligst ferdig 2022/2023).
  • Lilleby skole – Pirbrua (forprosjekt pågår).
Beskrivelse
720 meter sykkelvei med fortau
Byggetid
2021
Kontraktssum
32 MNOK eks. mva
Kunde
Statens vegvesen