Trafostasjoner, Trøndelag og Nordland

Peab Anlegg har utført grunn- og byggearbeider på Nedre Røssåga trafostasjon og Trofors trafostasjon i Nordland, og Tunnsjødal trafostasjon i Nord-Trøndelag.

Trafostasjonene har vært i drift under byggetiden, og det har vært stpr fokus på sikkerheten i prosjektet.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler.

Arbeidene ved trafostasjonene er en del av Statnetts mål om å stabil strømforsyning til Midt-Norge. Overføringskapasiteten i sentralnettet skal økes, og i den forbindelse gjennomføres spenningsoppgradering av ledningsforbindelsen Nedre Røssåga-Trofors-Tunnsjødal.

Beskrivelse
Grunn- og byggearbeider
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
Ca. 100 MNOK eks mva
Kunde
Statnett