Turveibro over Griniveien,Bærum

Peab Anlegg har på oppdrag av Natur og Idrett i Bærum kommune, bygget en turveibru over Griniveien, øst for Nordveien.

Brua krysser Griniveien og den langsgående gang- og sykkelvegen i to spenn på henholdsvis 25,5 meter og 11,1 meter.

For å minimere behovet for å stenge Griniveien ble spennene prefabrikert og løftet på plass.

Hovedmengder

 • Graving 1200 m³
 • Tilbakefylte masser 2000 m³
 • Peler 80 m
 • VA: 100 m rør 1 stk. kum
 • Betong 100 m³
 • Forskaling 500 m²
 • Armering 20 tonn
 • Stålarbeider 5 tonn
 • Rekkverk 86 m
 • Støyskjerm 30 m
 • Trær 8 stk.
 • Asfalt 30 tonn
Beskrivelse
Ny turveibru og gangvei
Byggetid
2016-2017
Kontraktssum
ca 6 MNOK
Kunde
Bærum Kommune