Tverrforbindelse Jessheim

Ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim.

Oppdraget bestod av to delprosjekter.

Delprosjekt 1
Ny tverrveg fra Fv174 til Fv459 Ringvegen. Lengde ny vei ca 650 m, bredde ca 15 m.

Delprosjekt 2
700 m rehabilitering/breddeutvidelse av Ringvegen mellom nytt kryss med Tverrvegen og Trondheimsvegen (Fv454) – ca 1350 vei til sammen.

Tverrvegen er lagt under jernbanen, noe som medførte omlegging av jernbanen (to spor) for å kunne klargjøre byggegrop for plasstøpt kulvert.

Det er bygget et nytt interimspor, og eksisterende spor, herunder KL- og signalanlegg, er demontert og reetablert.

Omlegging av kabler og ledninger, herunder rørboring under jernbanen. Det er boret ca 17000 kalksementpeler for å stabilisere grunnen for kulverten, da det er høy grunnvannstand i området.

Ringvegen er ombygget og utvidet for å gi plass til sykkelfelt, rabatt og fortau. Det er bygget fire nye rundkjøringer i Ringvegen og utført noe arbeider inn i tilstøtende kommunale veger.

Omlegging av VA-ledninger for kommunen, graving av grøfter for fjernvarmeledninger og omlegging av kabler. Relativt stor asfalt- og gartnerjobb.

Ullensaker kommune og fylkeskommunen er oppdragsgiver, mens Statens vegvesen har byggeledelse og gjennomføring av prosjektet.

Beskrivelse
Ny tverrvei og ombygging Ringveien
Byggetid
2013-2015
Kontraktssum
149 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).