Års- og bærekraftsrapport

Peab er en samfunnsbygger med lokalt engasjement, og et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper. Vi har virksomhet i Sverige, Norge og Finland.

Peab påvirker samfunnet og miljøet for alle dem som skal leve i det vi utvikler, bygger og anlegger. I tillegg er Peab en stor arbeidsgiver med lokal forankring, og med det følger et stort ansvar.

Peab er med på å drive utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Vårt mål er å oppfylle krav og forventninger fra omgivelsene, og samtidig arbeide for å skape nye forretningsmuligheter.

Peabs virksomhet bidrar til samfunnet blant annet gjennom å utvikle og bygge nye boliger og kontorlokaler. Vi bygger samfunnsfunksjoner som skole, bibliotek og sykehus, og vi bygger infrastruktur i form av veier og broer. Slik utgjør vi en forskjell i hverdagen på små og store steder.

Langsiktige relasjoner med kunder og leverandører fører til bedre forutsetninger for mennesker, miljø og næringsliv. Stabil lønnsomhet genererer midler til å utvikle virksomheten og gi avkastning til aksjonærer.