Peabs største nordiske HMS-initiativ - Arbeidsmiljøuka

Den årlige Arbeidsmiljøuka, som arrangeres i uke 35 i hele konsernet, retter fokus mot trygge og sunne arbeidsplasser.

Arbeidsmiljøuka er en uke fylt med aktiviteter som inspirerer, engasjerer og øker bevisstheten om helse og sikkerhet på arbeidsplassene våre. I samarbeid styrker vi vår sikkerhetskultur.

I år arrangeres Arbeidsmiljøuka fra 30. august til 3. september.

Årets tema: Belastningsergonomi

I år har Peabs arbeidsmiljøuke temaet belastningsergonomi. Det er et tema som påvirker oss alle, uansett om vi jobber i produksjonen eller på et kontor. Kroppen vår er laget for bevegelse og belastning - det har den godt av. Men vi trenger en god blanding av belastning og hvile for at kroppen skal fungere best mulig.

Visste du at belastningsergonomi er den tredje mest vanligste årsaken til innrapporterte yrkessykdommer? Belastningsrelaterte yrkessykdommer er oftest forårsaket av en kombinasjon av ulike ting. Det kan for eksempel være tunge løft og forflytning av last, ensidig og monotont arbeid og upassende arbeidsstillinger. Men hva bør man gjøre for å unngå dette? Det retter vi fokus mot under Arbeidsmiljøuka.

Belastningsergonomi handler om å tilpasse arbeidet slik at du unngår risiko for dårlig helse og sykdom. Det er viktig for et bærekraftig arbeidsliv.

HMS i Peab

Slik jobber vi med HMS

Peabs HMS-policy er grunnlaget for vårt strategiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Peab har jobbet systematisk med HMS i lang tid, i samsvar med kravene i lov og forskrift.

Peabs største nordiske HMS-initiativ

Den årlige Arbeidsmiljøuka, som arrangeres i uke 35 i hele konsernet, retter fokus mot trygge og sunne arbeidsplasser.

HMS-policy

Peab bygger fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er helse, arbeidsmiljø og sikkerhet opplagte fokusområder.