Avfall

Peabs interne mål for kildesortering av avfall på byggeplassen er 87 prosent. Maks 8 prosent skal sendes deponi.

Resultatet for konsernet i 2016 var 79 prosent kildesortert avfall. Sju prosent ble sendt deponi.

I Norge utgjør avfall fra nybygging, rehabilitering og riving av bygninger 14 prosent (1,24 mill tonn) av den totale mengden avfall.

Byggavfallet inneholder også en rekke produkter og komponenter som klassifiseres som farlig avfall.

Effektiv avfallshåndtering på byggeplasser er et prioritert område i Peab.

Medlem av Grønt Punkt

Peab AS er medlem i Grønt Punkt Norge AS. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.