Miljømål

Peab har utarbeidet miljømål som er obligatoriske for hele virksomheten. Disse målene revideres og justeres jevnlig.

Peabs overordende miljømål

  • Vesentlig redusjon av karbondioksidutslipp
  • Materialeffektivitet i alle deler av virksomheten
  • Utfasing av helse- og miljøskadelige stoffer


I tillegg jobber vi med disse målene

  • Effektiv og varsom bruk av ressurser (energi, vann, materialer)
  • Fokus på energieffektive og miljøvennlige bygninger
  • Redusere transport av materialer; prioritere lokale råvarer
  • Redusere total mengde av avfall ved effektiv planlegging og effektiv bruk
  • Minst 87 prosent av avfallet skal kildesorteres
  • Maksimalt 8 prosent avfall til deponi
  • Papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt i selskapet
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.