Miljømål

Peab-konsernet har tre overordnede og langsiktige miljømål.

1. Utfasing av miljø- og helsefarlige stoffer innen år 2030

 • Vi skal jobbe for å finne nye alternativer som kan erstatte produkter, varer og materialer som kan være skadelige for mennesker eller miljø.

2. Peab skal ha en 100 prosent materialeffektiv virksomhet i år 2040

 • Ressurseffektive konstruksjoner
 • Effektive arbeidsmetoder som minimerer restavfall
 • Økt gjenbruk av produkter
 • Økt kildesortering
 • Økt gjenvinning av materialer

3. Vi skal være klimanøytrale i 2045

 • Utvikle og bruke materialer som har lav påvirkning på klimaet under produksjon
 • Utvikle og bruke materialer som varer over lengre tid
 • Minimere transport
 • Bruk av drivstoffeffektive motorer
 • Bruk av fornybart drivstoff til produksjonsanlegg, kjøretøy og maskiner
 • Å bygge energieffektive bygninger