Miljøpolicy

Peabs Miljøpolicy setter vår retning mot en miljøbevisst virksomhet og bærekraftig fremtid.

Peabs miljøpolicy:

Som en bærekraftig samfunnsbygger, har Peab høyt fokus på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, minimaliserer vi kontinuerlig vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte.

Peab skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet et miljøprogram som kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og i lovverket. Vi jobber for å ligge i forkant med vår miljøsatsing og tar ansvar for kommende generasjoner.