Miljøpolicy

Målet med Peabs miljøarbeid er å redusere CO2-utslippene, øke materialeffektiviteten og fase ut miljø- og helsefarlige stoffer.

Vi arbeider forebyggende og langsiktig med miljø som en integrert del av den daglige virksomheten.

Peabs ambisjon er å påvirke omverdenen til bedre miljøprestasjoner gjennom å stille krav til forretningspartnere samt å skape miljøtilpassede løsninger og produkter i samarbeid med kunder og andre aktører.

Les mer i Peabs miljøpolicy under.