Kvalitetspolicy

Peab bygger fremtidens bærekraftige samfunn. Som samfunnsbygger tar vi ansvar for kvaliteten på våre leveranser.

Vi arbeider forebyggende og langsiktig med kvalitet som en integrert del av den
daglige virksomheten. Peabs ambisjon er å være i forkant av utviklingen for de produktene og tjenestene vi leverer.

Les hele Peabs kvalitetspolicy under.

 

Peabs kvalitetspolicy