Telemark

Peab betjener byggmarkedet i Telemark og Vestfold. Vi består av en byggavdeling og eneboligvirksomhet. Vi utfører oppdrag i alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor. Vi tar også oppdrag for boligkunder.

Peab AS

Besøksadresse
Myren 28, 3718 Skien
Postadresse
Postboks 2827 Kjørbekk, 3702 Skien
Fakturaadresse
Box 1282, SE - 262 24 Ängelholm

Genrelle henvendelser
E-post res@tve.as
Telefon +47 35 54 33 00
Org.nr. NO 990 040 729 MVA

Kontaktpersoner