Ammerud Stasjon, Oslo

Peab skal bygge 59 nye leiligheter på Ammerud Stasjon i Oslo.

I oktober er det byggestart for boligprosjektet Ammerud Stasjon, som er utviklet av Fredensborg Bolig. Peab er valgt som totalentreprenør for en kontraktssum på 183 millioner kroner eks. mva.

Fredensborg Bolig har utviklet boligprosjektet Ammerud Stasjon, som ligger i bydel Grorud i Oslo. Prosjektet består av 59 leiligheter fordelt på to nybygg, et næringsareal på ca. 900 kvadratmeter, garasje med bodanlegg og felles uteoppholdsareal.

Et moderne og urbant boligkvartal

Ammerud Stasjon blir et moderne og urbant tilskudd til et område hvor det ikke har blitt bygget nye leiligheter på noen år.

– Vi er selvsagt svært tilfreds med å kunne videreføre vårt gode samarbeid med Peab fra Waldemars Tårn til nok et spennende prosjekt. Vi håper prosjektet og utearealene vil gi gode opplevelser for kjøperne og nærområdet generelt når prosjektet står ferdig, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Fakta Ammerud Stasjon

  • Omfang: 59 leiligheter
  • Byggherre: Møllerveien 2 AS (eiet av Fredensborg Bolig)
  • Totalentreprenør: Peab
  • Kontraktssum: 183 MNOK eks. mva.
  • Arkitekt: Arcasa arkitekter
  • Byggestart: Oktober 2021
  • Ferdigstillelse: August 2023
  • Areal: 8 780 kvm BTA, 4 094 kvm BRA

For ytterligere informasjon:

Tollef Svenkerud, Fredensborg Bolig, +47 917 76 594

Flemming Braathen, Peab, +47 909 81 642

Beskrivelse
59 nye leiligheter
Byggetid
2021-2023
Kontraktssum
183 MNOK eks. mva.
Kunde
Møllerveien 2 AS (eiet av Fredensborg Bolig)
Arkitekt
Arcasa arkitekter