Åssiden fotballhall, Drammen

Peab har bygget Åssiden fotballhall i Drammen, og ferdigstilte hallen fem uker før fristen til utbygger Drammen Eiendom KF som leier ut til Idrett i Drammen kommune.

Åssiden fotballhall er på rundt 4 700 kvadratmeter. Hallen inneholder en fotballbane på 48 x 60 meter og garderobeanlegg. Fotballhallen vil bli brukt både av skoler og idrettslag.

Utendørsarealer er rustet opp, og det er opparbeidet ny adkomst fra Buskerudveien.

Kontraktsformen for prosjektet var en samspillskontrakt. Den kjennetegnes ved at byggherren og entreprenøren arbeider sammen om funksjonalitet innenfor kostnadsrammen for bygget. Det gjør at begge parter har stor forutsigbarhet når byggingen starter.

I dette prosjektet arbeidet partene sammen i 2,5 måneder før byggeprosjektet var endelig definert. Som en følge av god prosjektstyring har hallen blant annet fått et bedre og mer miljøvennlig gulvdekke enn først planlagt, innenfor det opprinnelige budsjettet.

Fotballhallen er det største prosjektet Drammen Eiendom KF har gjennomført som samspillskontrakt.

Drammen Eiendom la opp til en realistisk gjennomføringsplan og har vært en engasjert oppdragsgiver. De har utnyttet styrkene som ligger i kontraktsformen, slik at vi kunne arbeide effektivt både i forhold til tid og budsjett, sier avdelingsleder Håvard Dybendal i Peab. 

Da grunnarbeidene var i gang, rammet pandemien landet, og Peab måtte sette i gang en rekke tiltak for at fremdriften skulle følge planen.

Vi brukte primært medarbeidere som er bosatt i Norge. Det har gjort at vi har hatt en effektiv prosjektgjennomføring, tilgang til fagfolk gjennom hele perioden og vi har heller ikke opplevd smitte på byggeplassen, sier prosjektleder Ole Gøran Hansen i Peab.

Arkitekt i forprosjektet var Arch Uno.

Arkitekt i utførelsesfase og detaljprosjektering var SG Arkitektur.

 

Beskrivelse
Ny fotballhall rundt 4700 kvadrameter
Byggetid
Mars - november 2020
Kunde
Drammen kommune
Arkitekt
Arch Uno og SG Arkitektur
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.