Bakeri Orkla Foods Norge, Stranda

Peab K. Nordang har bygget nytt lefsebakeri for Orkla Foods Norge på Stranda.

Bygget er oppført i tilknytning til Orkla Foods eksisterende bygningsmasse på industriområdet Svemorka på Stranda. 

Nybygget har et bruttoareal på 2 574 m2, og er oppført med prefabrikkerte betongelementer. Elementene er montert av Peab K. Nordangs egne montører.

Beskrivelse
Nybygg 2574 m2
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
34,5 MNOK
Kunde
Orkla Foods Norge AS
Arkitekt
Berge Byggplan AS