Bondistranda, Asker

Peab Eiendomsutvikling og ABBL har stått sammen om et av Askers største boligprosjekter i nyere tid.

Boligområdet Bondistranda er utviklet i et samarbeid mellom Peab Eiendomsutvikling og ABBL (Asker og Bærum boligbyggerlag). Området ligger idyllisk til ved Bondivann, cirka to kilometer fra Asker sentrum. Som eneste boligprosjekt ble Bondistranda nominert til Årets bygg 2012.

De 208 leilighetene ble fordelt på tre salgs- og byggetrinn, med oppstart høsten 2010. I perioden fra første salgsstart til avsluttet prosjekt har prisene i prosjektet steget med rundt 18 prosent. Den generelle prisstigningen for leiligheter i Asker i samme periode er på samme nivå. Total omsetning i prosjektet landet på cirka 780 millioner kroner.

Byggingen startet i februar 2011, og Peab har vært totalentreprenør i byggprosjektet.

Det er benyttet fasadematerialer i tegl og lerkepanel, som har minimalt behov for overflatebehandling og vedlikehold. Samtidig er det lagt vekt på en stor grad av åpenhet og felles grøntarealer mellom blokkene og ned mot Bondivann. Boligområdet har attraktive utearealer for rekreasjon og lek for både for beboerne og nabolaget.

Bondistranda har en moderert urban utforming fordi området ligger sentrumsnært, men i et åpent landskap omgitt av eksisterende eneboliger og småhusbebyggelse. Boligområdet består av lave boligblokker med varierende volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk.

Beskrivelse
Feltutbygging
Byggetid
2011-2015
Kontraktssum
780 MNOK eks mva
Kunde
ABBL