Borre idrettsbarnehage, Horten

Peab har bygget ny idrettsbarnehage på Kirkebakken i Borre.

Barnehagen er bygget for 70 barn, fordelt på fire avdelinger. Her er det lagt til rette for aktivitet og moro, med integrert gymsal og løpebane i barnehagen.

Bygget har 600 m2 grunnflate, og et klatreloft på 90 m2. Konstruksjonen består av bindingsverk og noe stål for bæring av taket i gymsalen. Kledningen er Møre Royal panel, med et innslag av Cembrit fasadeplater ved inngangspartiene for å skape en kontrast i fasaden.

Barnehagen er konstruert slik at den skal være enkel å utvide ved fremtidige behov. Alle tekniske installasjoner har derfor ekstra kapasitet for en fremtidig utbygging.

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, der tømmer og betong ble utført av egne arbeidere. To tømrerlærlinger var med i hele byggeprosessen og en fagprøve ble gjennomført i bygget.

Beskrivelse
Nybygg barnehage
Byggetid
2016
Kontraktssum
16,6 MNOK
Kunde
Læringsverkstedet AS
Arkitekt
Landsbyarkitektene AS