Brannstasjon i Tromsø

Peab Bjørn Bygg har sammen med Stein Halvorsen Arkitekter AS bygget ny brannstasjon for Tromsø kommune.

Brannstasjonen dekker funksjoner for forebyggende avdeling, beredskap og 110-sentralen samt et utstillingsareal for brannhistorisk samling.

På nederste plan ligger vognhall, verksted og uttrykningsgarderober. På en mesaninetasje ligger daggarderober tekniske rom og gymsal. På øverste nivå ligger kontorlokaler, 110- sentral, oppholds- og soverom for beredskapsavdelingen samt treningsrom. Nederste nivå er en betongkonstruksjon, med bubbledeck i øverste plan for å sikre nødvendig spenn i vognhallen. Øverste plan er en stenderverkkonstruksjon, og med stålplatetak.

Bygget er utviklet i tett samarbeid med Tromsø kommune i en samspillsentreprise, basert på Peab Bjørn Byggs vinnerforslag i en design- og priskonkurranse.

 

Beskrivelse
Nybygg brannstasjon
Byggetid
2009-2010
Kontraktssum
110 MNOK eks mva
Kunde
Tromsø kommune
Arkitekt
Stein Halvorsen Arkitekter AS

Relatert informasjon