Evenes skole og flerbrukshall, Liland

Peab Bjørn Bygg har bygget nye Evenes skole og flerbrukshall. Bygget er i massivtre, og inneholder nytt skolebygg og ny flerbrukshall med idrettshall og svømmehall.

Prosjektet omfattet oppføring av en ny skole for 1. til 10. trinn, og ny flerbrukshall med svømmehall. I tillegg har Peab rehabilitert eksisterende administrasjons- og skolebygg. Kontrakten omfattet også riving av eksisterende barneskole og idrettshall, samt bygging av nærmiljøanlegg/uteskole og omlegging av vann og avløp.

Det å bygge samfunnsinstitusjoner er viktig i våre lokalsamfunn, og er noe av det som gir størst mening for et selskap som Peab, hvor vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger.

Massivtre og håndverkstradisjoner
Den nye skolen og flerbrukshallen er bygget i massivtre. Den siste tiden har vi bygget flere store massivtreprosjekter, blant annet Alta omsorgssenter på totalt 24 000 m2, og Hadsel videregående skole i Stokmarknes.

Peabs erfaringer med massivtre som byggmateriale er gode. Miljøaspektet er selvsagt viktig, men vi liker også godt å benytte godt treverk som hovedmateriale i byggprosjekter. Det handler om å ta vare på våre norske byggetradisjoner.

Prosjektet startet omgående, og overlevering i etapper. I august 2020 ble skoledelen ferdigstilt, i juni 2021 ble flerbrukshallen overlevert og i august 2021 ble utomhusarbeider klart.

Arkitekt var MDH arkitekter.

Beskrivelse
Skole og flerbrukshall
Byggetid
2019-2021
Kontraktssum
193 MNOK eks. mva.
Kunde
Evenes kommune
Arkitekt
MDH arkitekter