Ferjekai, Volda

Peab K. Nordang bygger ny ferjekai i Volda, på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten er på 70 millioner kroner.

Etter en samhandlingsfase startet forberedende arbeider i mai 2018.

Peab K. Nordang har med seg Volda Maskin AS til å utføre grunnarbeidene, fyllingen i sjøen og utbetringen av Sjøgata.

Ferjene vil gå som normalt i anleggsperioden. Reisende vil likevel merke arbeidene ved at det blir færre oppstillingsplasser og at deler av dagens kai blir inngjerdet. Arbeidene skal være ferdige 1. januar 2020. Da skal det settes inn elektrisk ferje på sambandet.

 

Beskrivelse
Ny ferjekai
Byggetid
2018-2020
Kontraktssum
70 MNOK
Kunde
Statens vegvesen

Relatert informasjon