Grandkvartalet, Larvik

Peab skal bygge 11 200 kvadratmeter leiligheter, kontorplasser, hotell og nytt møtesenter i Larvik. Grandkvartalet vil det knytte indre havn sammen med sentrum, og forene fjorden og byen.

Byggherre og utvikler er Grandkvartalet Eiendom. Peab er valgt som totalentreprenør i prosjektet, og fredag 20. desember 2019 ble kontrakten signert.

Lokal entreprenør
Grandkvartalet vil bestå av et urbant og mangfoldig bomiljø med ulike leilighetstyper, effektive kontorplasser, nytt hotell og nytt møtesenter. Grandplassen blir selve hjertet i prosjektet hvor kombinasjonen av pulserende møteplasser og byrom med flere nye funksjoner, vil fylle folks behov for positive opplevelser. Regionsjef Terje Kaasa Larsen i Peab sier dette er en viktig kontrakt for Peab, av flere årsaker. 

Trygg byggeplass
Oppstart på byggeplassen er planlagt til mars 2020. Peabs oppdrag omfatter oppføring av tre bygg og en parkeringskjeller. Byggene skal inneholde både leiligheter, hotell og næringsarealer. Byggemåte er en kombinasjon av plasstøpt og prefabrikert betong. Planlegging, logistikk og HMS blir viktige fokusområder for entreprenøren.

Grandkvartalet har beliggenhet midt i bykjernen. Her blir det trangt, både på og rundt byggeplassen. Peab må legge ekstra vekt på planlegging for effektiv logistikk og god sikkerhet både for dem so jobber på prosjektet og publikum. 

Grandkvartalet er tegnet av Dark Arkitekter.

Fakta Grandkvartalet, Larvik:

  • Totalt 11 200 m2 BRA
  • Boliger: 36 leiligheter
  • Hotell: Fem etasjer, 49 hotellrom, 1750 m2 BRA 
  • Møte- og konferansesenter: To etasjer, 1200 m2 BRA 
  • Byggherre: Grandkvartalet Eiendom
  • Totalentreprenør: Peab
  • Arkitekt: Dark Arkitekter
  • Byggestart: Mars 2020
  • Overlevering: Desember 2021 - mars 2022
  • Kontraktssum 240 MNOK eks. mva.

Alle illustrasjoner: Dark Arkitekter.

Beskrivelse
Leiligheter, kontorplasser, hotell og nytt møtesenter
Byggetid
2020-2022
Kontraktssum
240 MNOK eks. mva
Kunde
Grandkvartalet Eiendom
Arkitekt
Dark Arkitekter

Kontaktpersoner

Terje Kaasa Larsen

Regionsjef Peab AS, Telemark Vestfold Buskerud

Telefon: +47 916 93 129

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef, Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414