Hadsel videregående skole, Stokmarknes

Peab Bjørn Bygg har bygget ny videregående skole og fagskole på Stokmarknes i Vesterålen. Kontrakten var på ca. 119 millioner kroner, og byggherre var Nordland fylkeskommune.

Tre bygg ble til to
Hadsel videregående skole og fagskole besto av tre bygg. I første delen av prosjektet ble det ene bygget revet, og erstattet med et nytt nybygg i tre etasjer med et areal på 3.600 m².

I siste delen ble bygg nummer to bygget. Bygget ble rehabilitert med blant annet nye fasader og vinduer. Innvendig ble det bygningsmessig og teknisk oppgradering. Til slutt ble bygg nummer tre rivet og utomhus ferdigstilt.

Massivtre og limtre
Nybygget ble bygget i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskillere. Dette ble kombinert med ordinære bindingsverk-konstruksjoner i tre og kledning i brent treverk.

Beskrivelse
Nybygg og rehabilitering
Byggetid
2017-2019
Kontraktssum
119 MNOK eks mva
Kunde
Nordland Fylkeskommune
Arkitekt
Vis à vis Arkitekter AS