Høgskolen i Oslo

Peab har rehabilitert det gamle patologibygget til Rikshospitalet og bygget et nytt, supplerende bygg. Bygget huser sykepleierutdanningen og de ulike studiene ved Institutt for estetiske fag.

De to byggene er bundet sammen med en høy glassgård til et samlet kompleks, oppkalt etter sykepleielærer og sykehusforstanderinne Andrea Arntzen.

Peab har utført kontrakt K203 med nytt råbygg og alle innvendige bygningsmessige arbeider.

Kontrakten var prosjektets største entreprise og omfattet rollene som hovedbedrift og riggentreprenør.

Peab har også utført kontrakt K204 Fasader.

Anlegget har foregått i tett bymessig bebyggelse i Pilestredet, noe som gir krevende utfordringer med planlegging, logistikk og samordning av entreprenørene. Byggherren har ansvaret for fremdriftsstyring.

Rikshospitalets patologibygg på om lag 12.500 kvadratmeter er rehabilitert. Det er også bygget et supplerende bygg på om lag 6.500 kvadratmeter. Nybygget på syv etasjer over terreng og 3 etasjer under terreng

Eksisterende bygg er strippet ned til betongdekker og –søyler og bygget opp igjen fra dette. De to byggene er bundet sammen med en høy glass­gård til et samlet kompleks. Bygningen skal gi Høgskolen i Oslo mulighet til å samle syke­pleier­utdanningen på ett sted nær høgskolen for øvrig. Adressen er Pilestredet 32 i Oslo.

Bygningen ble tatt i bruk våren 2013.

For øvrig ble prosjektet tildelt utmerkelsen Den gylne hjelm fra Statsbygg for godt SHA-samarbeid (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø).

Beskrivelse
Rehabilitering og nybygg
Byggetid
2010 - 2013
Kontraktssum
151 MNOK eks mva
Kunde
Statsbygg