Idrettsparken, Rena

I oppdrag fra Forsvarsbygg har Peab - Senter Bygg Entreprenør oppført seks bygg på Idrettsparken i Rena sentrum.

Det er bygget 20 heltreboliger på 117 kvm BOA (149 kvm BTA) hver. Her er det plass til 20 familier eller 80 enkeltpersoner. Totalt størrelse på byggene er 3030 kvm BTA inkludert teknisk rom og avfallshus. Parkeringskjeller på totalt 1000 kvm BTA er også bygget.

Boligene er oppført som et utviklingsprosjekt for å bidra til økt bruk av heltre. Forsvarsbygg har samarbeidet med Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket om prosjektet. Peab - Senter Bygg Entreprenør har vært totalentreprenør.

Massivt tre består av trepanel lagt lag på lag til 33 cm tykkelse, uten isolasjon eller plast. Modulene er laget ferdig på fabrikk i Tyskland, og monteres på byggeplassen. De oppfyller strenge energi- og miljøkrav.

Peab - Senter Bygg Entreprenør har stor erfaring med trehus. Det å bygge i massivt trevirke er en ny og viktig miljøtrend, som bedriften har fått muligheten til å utvikle seg ytterligere på.

Beskrivelse
Massivt heltre boliger
Byggetid
Sept 2009 - aug 2010
Kontraktssum
ca 70 MNOK eks mva
Kunde
Forsvarsbygg Utvikling Øst